ΧΕΙΛΗ

     ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                             450-650€

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 έως 3 χρόνια                                                                                                                           200-300€

     ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ όχι δική μας                                                                                                                450-800€

ΜΑΤΙΑ

     ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                             350-650€

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 έως 5 χρόνια                                                                                                                           150-200€

     ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ όχι δική μας                                                                                                                350-700€

ΦΡΥΔΙΑ

     ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                             350-450€

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 έως 2 χρόνια                                                                                                                           150-250€

     ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ όχι δική μας                                                                                                                350-550€

ΘΗΛΕΣ

     ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΗΣ ΘΗΛΗΣ                                                                                                                350€

     ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΘΗΛΗΣ                                                                                                                550€

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5 έως 5 χρόνια                                                                                                     200-300€

DRY TATTOO

     ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΟΥΛΗΣ                                                                                                                80€

     ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ τιμή ανά παλάμη                                                                         170€

     Οι τιμές αναφέρονται στην κάθε συνεδρία. Ανάλογα με την περιοχή που δουλεύουμε ο αριθμός των  συνεδριών ποικίλει από 2 έως 6. Μετά το τέλος τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.

SCALP TATTOO

     ΓΥΝΑΚΕΙΟ νέα εφαρμογή                                                                                                                                500-1200€

     ΑΝΤΡΙΚΟ νέα εφαρμογή                                                                                                                                  500-1500€

     ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΚΡΗΣ ΖΩΝΗΣ                                                                                                                              350€

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 έως 3 χρόνια                                                                                                          350-800€

CAMOUFLAGE TATTOO

     Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή της εργασία αλλά και την κάθε κλινική περίπτωση.

     Ενδεικτικές τιμές από 100€ μικρή περιοχή έως 250€ τιμή ανά παλάμη.

     Υπάρχει περίπτωση ανάγκης ανανέωσης της εργασίας μετά από 1 έως 3 χρόνια.

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΡΥΔΙΩΝ                                                                                                  10€

ΒΑΦΗ ΦΡΥΔΙΩΝ                                                                                                                                                  15€

LASH LIFT με botox και φύλλα χρυσού                                                                                                               40€

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ                                                                                              Από 30-50€

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                                                          Από 50-150€

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΡΥΔΙΩΝ                                                                                                                               40€

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ                                                                                                                       40€

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΡΥΔΙΩΝ & ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ                                                                                                 60€

ΧΕΙΛΗ

     ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                    450-650€

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 έως 3 χρόνια                                                  200-300€

     ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ όχι δική μας                                     450-800€

ΜΑΤΙΑ

     ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                        350-650€

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 έως 5 χρόνια                                                     150-200€

     ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ όχι δική μας                                        350-700€

ΦΡΥΔΙΑ

     ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                           350-450€

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 έως 2 χρόνια                                                       150-250€

     ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ όχι δική μας                                          350-550€

ΘΗΛΕΣ

     ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΗΣ ΘΗΛΗΣ                                          350€

     ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΘΗΛΗΣ                                          550€

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5 έως 5 χρόνια                               200-300€

DRY TATTOO

     ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΟΥΛΗΣ                                             80€

     ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ τιμή ανά παλάμη     170€

     Οι τιμές αναφέρονται στην κάθε συνεδρία. Ανάλογα με την περιοχή που δουλεύουμε ο αριθμός των  συνεδριών ποικίλει από 2 έως 6. Μετά το τέλος τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.

SCALP TATTOO

     ΓΥΝΑΚΕΙΟ νέα εφαρμογή                                                              500-1200€

     ΑΝΤΡΙΚΟ νέα εφαρμογή                                                                 500-1500€

     ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΚΡΗΣ ΖΩΝΗΣ                                                             350€

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 έως 3 χρόνια                                         350-800€

CAMOUFLAGE TATTOO

     Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή της εργασία αλλά και την κάθε κλινική περίπτωση.

     Ενδεικτικές τιμές από 100€ μικρή περιοχή έως 250€ τιμή ανά παλάμη.

     Υπάρχει περίπτωση ανάγκης ανανέωσης της εργασίας μετά από 1 έως 3 χρόνια.

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΡΥΔΙΩΝ                       10€

ΒΑΦΗ ΦΡΥΔΙΩΝ                                                                                      15€

LASH LIFT με botox και φύλλα χρυσού                                                40€

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ                       Από 30-50€

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ                  Από 50-150€

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΡΥΔΙΩΝ                                                              40€

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ                                                      40€

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΡΥΔΙΩΝ & ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ                           60€