Μάθε από αυτούς που δεν φοβούνται να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να παραδεχτούν πως στο ξεκίνημα τους έκαναν και οι ίδιοι λάθη…

Μάθε από αυτούς που δεν φοβούνται να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να παραδεχτούν πως στο ξεκίνημα τους έκαναν και οι ίδιοι λάθη…